Bugun...
SON DAKİKA

Allah ile Beraber Kaç Kişiye İbadet Ediyorsun? -1

 Tarih: 09-04-2019 08:15:00  -   Güncelleme: 09-04-2019 08:25:00
Mehmet Rençber

Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn


 Bu yazımızdaki konumuz,ibadet kavramı ile alakalı olacaktır. Bu kavramın yanlış anlaşılması, tahrif edilmesi, birkaç manası üzerinden yapılan yönlendirmelerle toplumun istismar edilmesi kuşkusuz beraberinde bir çok şey kaybettirdi.


 Üstat Muhammed Kutub bu konuda şöy der: “ Müslümanların geriden gelen kuşaklarında ki “Le ilahe illallah’’tan sonra, En tehlikeli sapma, ibadet kavramını algılayışlarınındaki sapmadır. İnsan; ilk müslümanların ibadetten anladıkları geniş ve derin, kapsamlı kavramla Modern kuşakların anladığı dar ve sıradan kavramı karşılaştırınca, bu ümmetin en yüksek mevkii’nden bugün yaşadığı dar boğaza nasıl düştüğüne, insanlığın liderliği ve Önderliği makamından, ulusların her taraftan, kurtların avına üşüştüğü gibi üzerine üşüştüğü duruma nasıl geldiğine şaşmamaktadır.Aynı zamanda da İslami uyanışın, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulup, yaradanın ondan beklediği konuma “insanlar için çıkarılmış hayırlı ümmet’e” Dönebileceği, tutması gereken yoluda üretmektedir. “(Düzeltilmesi gereken kavramlar, s:109) 


 Muhammet kutub’un İzah ettiği gibi; bugün yanlış bir ibadet mefhumu anlayışından dolayı, İslam toplumları üstün bir medeniyet seviyesinden, alçak bir medeniyet seviyesine inmiştir.Yanlış bir ibadet anlayışı noktasında, bir toplumun bütünsel olarak tekrardan düzeltilmesi kuşkusuz en önemli gereksinimlerdendir.Çünkü Rabbimiz bizleri  ancak kendisine ibadet edilmesi için yaratmıştır. “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım…”(Zariyat, 56) 


Bugün muasır bir toplulukta Allah’a ibadet noktasında büyük bir sapma meydana gelmiştir. İşte biz bugün bu konunun ilk kısmını kısaca izahta bulunacağız inşallah. 
 

İbadet:

Ubûdet, uluhiyet ve Abdiyyet (köle olmak ve kulluk) Diye ifade edilen kelimenin lügat anlamı itaat etmek, tevazu göstermek, daha açık bir ifadeyle kişinin bir kimseye isyan etmeksizin ondan yüzçevirmeksizin, Mukavemet de göstermeden itaat etmesi ve boyun eğmesidir. (Kurana göre dört terim, 78,mevdudi)


 Lisanü’lArap’da (IV,259-269) İbadet kelimesinin manalarına bakılabilir.
  Kur an’da ibaret kelimesinin kullanışı ile alakalı bazı bölümlere değineceğiz. Zaten asrımızda tahrif edilen manası da bu kısmı olacaktır. 
 “ onun için dediler ki:Kavimleri bize kulluk edip dururken, bizim gibi iki insana iman mı edecekmişiz? “(Mü’ninun, 47)
 “Bana karşı minnet ettiğin (başıma kalktığın) O nimet, İsrailoğulları’nı kendine kul edindiğin içindir”(Şuarâ,22) 


Mü’minun,47 Ayeti kelimesinin tefsiri için imam Taberi şöyle der:
”İtaat ediyorlar, onlara karşı zillet gösteriyorlar, onların emirlerini harfiyen yerine getiriyorlar onlara boyun eğiyorlar.Araplar arasında melike itaat eden herkes için, “Melike’nin kulu” Sözü kullanılır.(Taberi tefsiri, XVII,19)


 Ve aynı şekilde Şuara,22 ayetini hakkında şöyle der:

”Onları kendine ibadet ettirdin; yani onları köle edindin. “Mücahid ise bu hususta şöyle diyor: “onlara üstün geldin ve istediğini yaptırdın. “ İbn Cüreyd de şöyle diyor:” İsrailoğulları’nı yendin; galip geldin ve onlara dilediğini yaptırdın.” (Taberi Tefsiri, XIX,33) 


Üstad Mevdudi bu iki ayet hakkında şöyle der: “Bu iki ayette, ibadet kelimesinden kastedilen anlam kulluk ve itaattir. Firavunun ifadesi şöyledir: “Musa ve Harun’un kavmi bize ibadet edicilerdir; “yani onlar bizim kölelerimizdir ve emirlerimize itaat edicilerdir. Musa’nın söyledikleri de şöyledir: “sen İsrailoğulları’nı köle edindin ve onları ve gönlünün istediği şekilde çalıştırdın.”(Kurana göre dört terim,81,82)


 Bu iki ayetin tefsirinden de izah edildiği gibi ibadet kelimesi burada itaat ediciler manasında kullanılmıştır. Yoksa Firavun’a hiç kimse secde rüku tarzında bir ibadette bulunmuyordu, zaten Firavun’unda bizzat ibadet ettiği sahte Mısır Tanrıları vardı. Buna rağmen Firavun’unun halkı, Firavuna itaat noktasında ibadet ediyordu denilebilir. Bugünde bir kısım insanlar namazlarını Allah’a kılarken, itaat edilecek merci olarak arkadaşının saptırıcı sözlerini, patronunun dayatmacı kurallarını, bir dernek yada vakfın prensiblerini, yada bir Kral, vekil yada devlet başkanının kanunlarını itaat mercisi olarak görebilir. Beşeri kanunları, Kur’an ve sünnetten sadır olan kanunlardan daha üstün görebilir. İşte buna çok ilahlı ilker dinler de diyebilirz. Bu itikattaki insanlar; kişi, kurum ve kuruluşları Allah’a ibadetin bir kısmında ortaklar kılmış olmaktadırlar. Allah ile beraber onlara da ibadet ediyorlar.Velevki onlar için Kurban kesmeseler, adaklar adamasalar, oruçlar tutmasalar, secde ve rükularda bulunmasalarda…

 

KULLUK VE İTAAT ANLAMINDA İBADET

 

 ‘’Ey iman edenler! Size rızık verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allaha şükür edin; eğer (hakikaten) ona kulluk ediyorsanız.”(Bakara,172) 


 Bu ayetin tefsirinde imam Taberi şöyle der:
 “ eğer sizler onun emrine boyun eğiyor, dinliyor ve itaat ediyorsanız, o halde size gelmesini mübah ve helal kıldığı şeyleri yiyin.Onun haram kılınması hususunda şeytana uyumaktan vazgeçin… Şeytan, onu yemelerini teşvik ediyor ve haram olduğuna inanmaktan vazgeçmeye çağırıyor. Çünkü onu cahiliyye devrinde haram kılmaları, şeytana itaatleri, geçmiş atalarına ve babalarına uyumaları dolayısıyladır. “(Taberi Tefsiri, II,50)


 Bu bağlamda bir insan falanca hocanın haram dediği veya helal dediği şey hususunda, islama zıt olması noktasında bile olsa itaat etmesi, uyması ona ibadet etmesi manasına gelmesidir. Bugün çoğu insan ibadet kavramından kastedilen şeyin sadece namaz, olduğunu, zekat ve benzeri ibadet çeşitleri olduğunu zanna dururken, farkında olsun yada olmasın Allah’ın dinine ters olan meselelerde bir başkasına itaat etmesi itaat ettiği şeyi, Allah’a eş koşmasından başka birşey değildir. İbadetin sadece Allah’a has kılınması gerektiğini herkes bilir oysaki.


Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed” “Velhamdülillahi rabbil âlemîn

 

  Bu yazı 414 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
YUKARI